Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đông Buồn
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lả chả dòng châu, nghẹn cả lời
Trời Ðông lạnh lẽo lắm Ðông ơi
Một lần giã biệt không về nữa
Mấy nẻo phiêu lưu đã lạc rồi
Sáng sớm tuyết rơi sầu chẳng dứt
Chiều tà gió lộng buốt không thôi
Bâng khuâng dõi mắt trời quê mẹ
Thương nhớ dâng đầy, lệ khó vơi