A house without books is like a room without windows.

Heinrich Mann

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đón Tết
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tết lại nhởn nhơ trước cổng làng
Người người tươm tất bước thênh thang
Dăm cô hớn hở cười tươi thắm
Vài cậu mở lòng nói toáng oang
 
Sướng trẻ hân hoan quần áo mặc
Vui già thơ thới dép giầy mang
Cùng chung tiễn biệt bần năm cũ
Mong sáng trong về đẹp khói nhang!