A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

 
 
 
 
Đời Vắng Em
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thuyển nhỏ sóng xô bờ
Thuyền trôi về vô định
Ta ngắm trời bịn rịn
Mơ trời xanh Huế thơ
 
Áo em tím một thời
Làm lòng ta chơi vơi
Sầu dâng lên tiếng sáo
Ta lang bạt nửa đời
 
Đêm sóng vỗ mạn thuyền
Hòa khúc nhạc thần tiên
Thương Huyền Trân phận bạc
Ai chia sớt nỗi niềm?
 
Em chừ xa xôi lắm
Biết tìm em nơi đâu?
Mắt em rưng lệ ngọc
Nhỏ xuống dòng Hương sầu
 
Biển muôn đời vẫn xanh
Sóng ngàn năm vẫn vỗ
Đời thiếu em, bão tố
Tóc xanh, sớm bạc đầu