A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counsellor, a multitude of counsellors.

Henry Ward Beecher

 
 
 
 
Dốc Đá
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
*gửi T. cũ
Em bây giờ đã hết
Những ngày trông thư xa
Tôi từ lâu cũng mất
Những chiều về ven sông
Ngó hoài con nước muộn
Hồn vật vờ bến xa
Kè xưa bờ đá xám
Mái đỏ tường vôi nâu
Nắng soi chân cầu gẫy
Đêm nào mưa bay ngang
Cảnh đời em khép vội
Còn ai nghe giọng tôi
Nghêu ngao bài hát cũ
Tuổi xuân treo ngọn cờ
Từng manh buồn rách rưới
Khi chúng ta làm người
Cửa thiên đường đã đóng
Đời sống sẽ còn gì
Lúc cuộc tình cũng lụn
Ví thử em sống đủ đời mình
Chắc đã được bao ngày hạnh phúc
Tôi gian dối vì lòng tôi quá đỗi
Thương xót mình nai lưng tìm hạnh phúc
Khi giây đời đã trói chặt hai tay
Bây giờ con nước cũ
Dẫn mùa mưa đi qua
Bây giờ bờ đá xám
Có hồn ai dật dờ
Ta sống rất tình cờ
Cớ sao buồn lúc chết
Ai cũng thế mà thôi
Kéo đời lên dốc đá
Nhìn chưa rõ mặt mình
Đã mơ về cõi khác.