I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

 
 
 
 
Dịp Chào Đời Vi Diệu
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Muốn thể hiện nỗi buồn qua thơ
nhưng ngôn ngữ không đủ sức
cuộc người
nói sao cho rạch ròi từng nỗi
từng nỗi và từng nỗi
khổ sở chung, riêng
 
Đặt tên cho con là Vĩnh Niên
vì đời bố ngắn ngủi
thất vọng như những vòi dầu
xịt rưới ngày đêm vào ngọn lửa dữ tham vọng
cuộc người ôi cuộc người
quá dài cho những niềm thảm bại
 
Đặt tên cho con là Vi Diệu
vì đời bố là kích thích phẫn nộ liên miên
cuộc người ôi cuộc người
quá ngắn cho vài phút đôi khi
cảm giác bình yên
 
Đem khát vọng đặt tên cho con
hỡi những đứa con bắt đầu gia nhập cuộc người
con của bố mẹ
hay con của định mệnh?
(định mệnh tự mỗi kẻ
phải vác cây thập giá của mình
đi lên mỗi ngọn đồi riêng
đã dành sẵn các mũi đinh riêng!)
 
Đem mơ ước đặt tên cho con
hỡi những đứa con đang khởi hành
bố muốn lắm nhưng chẳng thể
vác hộ cây thập giá của đứa nào
dù đày ải đang trên vai bố
cũng tương đối nhẹ
kiêu hãnh là thần lực
 
Cuộc người ôi cuộc người
chính mắt nhìn đau xót muốn
kê vai vào vai
nai thân vào thân
là sức nặng ghê gớm thật sự
của cây thập giá đang mang
 
(Westminster, CA., ngày 05.11.87)
Chuông Mơ)