Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Điền Đông - 田東
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
田東
 
每餐一碗公家粥
肚子時時在嘆吁
白飯三元不鉤飽
薪如桂也米如珠
 
Điền Đông
 
Mỗi xan nhất uyển công gia chúc
Đỗ tử thì thì tại thán hu
Bạch phạn tam nguyên bất câu bão
Tân như quế dã mễ như châu.
 
Điền Đông
 
Cháo tù mỗi bữa chia lưng bát,
Cái bụng luôn luôn rên rỉ sầu;
Cơm nhạt ba đồng ăn chẳng đủ,
Củi thì như quế, gạo như châu.
Chú thích
Điền Đông là một điểm dừng chân khi tác giả bị giải từ Tĩnh Tây đi Nam Ninh.