We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đi Từ Mùa Đông
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người đàn bà chùm khăn
Đi từ mùa đông
Đi những ngày dài cây số
Chở xuân trên chiếc xe đạp cũ
Cho Tết đến gần
Người đàn bà cắt tỉa sắc xuân
Những vạt vườn cộc cằn gốc lá
Đem bán cho thiên hạ
Nôn nao từng dãy phố phường
Ai cũng muốn mua kiểu xuân riêng mình
Một người đàn bà
Chở xuân đi trong giá rét