The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đi Tìm Tình Yêu
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đi tìm em, em đi tìm anh
Giữa hai vũ trụ buồn tăm tối
Anh và em, hai vì sao lạc lối
Cứ tìm hoài cứ mãi gọi tên nhau
Nhưng tìm hoài mà có gặp nhau đâu
Vũ trụ lớn hay là ta quá nhỏ?
Xin tình yêu hãy hoá thành lửa đỏ
Soi sáng đường cho hai đứa tìm nhau
 
Hanoi, 9 Jun., 1998