I know every book of mine by its smell, and I have but to put my nose between the pages to be reminded of all sorts of things.

George Robert Gissing

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Đẹp Xưa
Tác giả: Huy Cận
Tập thơ Huy Cận: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tặng Tô Ngọc Vân
 
Ngập ngừng mép núi quanh co
Lưng đèo quán dựng, mưa lò mái ngang...
Vi vu gió hút nẻo vàng.
Một trời thu rộng mấy hàng mây nao.
 
Dừng cương nghỉ ngựa non cao
Dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon...
 
Đi rồi, khuất ngựa sau non;
Nhỏ thưa tràng đạc, tiếng còn tịch liêu...
Trơ vơ buồn lọt quán chiều
Mái nghiêng nghiêng gửi buồn theo hút người
 
Chú giải: "Trơ vơ" là dạng chính tả ít dùng, cùng nghĩ với "chơ vơ", được giữ nguyên văn theo tác giả.