Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
 
 
 
Đêm Thổ
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc
Chiều xưa giẻ quạt voi lồng
Thân cau cụt vẫy đuôi mèo trắng mốc
Chuồn chuồn khiêng nắng sang sông
Đê mười tám khúc Văn Giang
Chuông Bách môn đổ xô gò má
Mây thành thổi lửa
Nẻo Đông Triều khép mở gió kỳ lân
Chớp rạch dáng tiên vén xiêm xõa ngủ
Thoắt chìm
Gấu đẩy đá Thiên thai
Đi đâu
 
Tràng mày xếch vòng cung
Bắn nát chiều mai ráng đỏ
Châu chấu ma vờn cổ yếm xây
 
Không gặp người quen
Hờ
Ngõ cũ
 
Đêm xuống
Làm lầu hoang
Trò chuyện gì ai đâu
Mồ tháng giêng mưa sũng
Đằm ca dao sáo diều chiều lịm tím lưng trâu
 
Bưởi Nga My sao Mẹ bắt đèo bòng