A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Đêm Noel
Tác giả: Thuận Hữu
Tập thơ Thuận Hữu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Năm trước Noel buồn Hà Nội
Hai dứa lang thang dọc Bờ Hồ
Suốt đêm hai bóng đi lầm lũi
Cảnh lạ người xa, buồn ngẩn ngơ
Năm nay xa bạn vào Đà Nẵng
Noel lầm lũi một mình tôi
Người đi tấp nập, tôi đơn lẻ
Chúa ở phương nào, buồn quá thôi!
Người ta có bạn và có Chúa
Riêng tôi là chỉ một mình thôi
Một mình không Chúa, không bầu bạn
Làm kẻ tha hương giữa chốn đời...
Noel 1981