The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đêm Buồn
Tác giả: Tú Xương
Tập thơ Tú Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn[1]
Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng?
(Ca dao) "[1]
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Chùa đâu chú trọc đã hồi chuông
 
Chú thích
1. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng?
(Ca dao)