Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Dan Díu
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta chỉ có bạn là mình
Hằng đêm dan díu chuyện tình với nhau
Lời môi trao đã nát nhàu
Nuốt trong hơi thở một câu vụng về
Chỉ mình như buổi chiều quê
Cánh đồng thưa bóng cò về rặng tre
Lá đa phe phẩy gió hè
Ngả lòng mình với tay tre giấc nồng
Với mình phơi cả ước mong
Với mình tê mối bòng bong giãi bày
Trụi trần ẩn bóng đêm dày
Tỉnh say một tấm thân gày chỏng chơ
Chỉ mình trao chọn câu thơ
Bóc ra trắng nuột cơn mơ một mình