Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

 
 
 
 
Đám Đông
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không ?
 
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garcon"
cười ngây thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
 
Khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang ?
 
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garcon"
chiều đạp xe vô chơ.
mắt như trời bao dung
anh vì mê mãi ngó
nên quên thù đám đông !
 
2.
 
Đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
 
Anh đành xưng quỉ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần !
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
 
Chúa cười run thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng !
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
 
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
 
Hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông !
 
 
'>(1973)
 
'>(Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)