Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Dạ Bán Văn Khốc Phu - 夜半聞哭夫
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nguyễn Sĩ Lâm
Tập thơ Nguyễn Sĩ Lâm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
夜半聞哭夫
 
嗚呼夫君兮夫君
何故夫君遽棄塵
使妾從今何處見
十分心合意投人
 
Dạ bán văn khốc phu
 
Ô hô phu quân, hề phu quân!
Hà cố phu quân cự khí trần?
Sử thiếp tòng kim hà xứ kiến,
Thập phần tâm hợp ý đầu nhân.
 
Nửa đêm nghe tiếng khóc chồng
 
Hỡi ôi, chàng hỡi, hỡi chàng ơi!
Cơ sự vì sao vội lánh đời?
Để thiếp từ nay đâu thấy được,
Con người tâm ý hợp mười mươi.