That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Amos Bronson Alcott

 
 
 
 
Cửu Bất Đệ Giải - 久不遞解
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
久不遞解
 
苦葯杯將乾更苦
難關末步倍艱難
長官部只隔里許
何故長留我此間
 
Cửu bất đệ giải
 
Khổ dược, bôi tương can cánh khổ,
Nan quan, mạt bộ bội gian nan;
Trưởng quan bộ chỉ cách lý hử,
Hà cố trường lưu ngã thử gian?
 
Giam lâu không được chuyển
 
Thuốc đắng, cạn liều càng thấy đắng,
Đường gay, cuối chặng lại thêm gay;
Dinh quan chỉ cách đây chừng dặm,
Sao mãi giam ta ở chốn này?