To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

 
 
 
 
Cũng Là Như Thế
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nằm giữa vườn cây nhớ bốn trời
Ba bề bảy ngõ nhớ muôn nơi
Tưởng chừng thiên hạ mênh mông quá
Mà thơ ta chỉ có vài lời
Tặng người người có nhận hay không
Thong dong lá lục hoa hồng
Trái soài vàng ửng nắng lồng sương mai
Tôi nằm ở giữa vườn cây
Tấm lòng men rượu từ nay chịu chừa
Điên cuồng nhảy múa sớm trưa
Từ nay chấm dứt - thượng thừa hoàng trang
 
93