A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

 
 
 
 
Cứ Ngỡ Như Là Mới Nhớ Thôi
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tâm hồn tôi có một dòng sông
Chảy qua nhà cô bạn chung trường
Chiều sông dâng sóng miên man gió
Bay tóc bay hồn tôi thanh tân...
 
Tâm hồn tôi có một bờ sông
Bên cạnh nhà cô bạn chung trường
Chiều miên man gió sông dâng sóng
Dâng tuổi dâng tình tôi mênh mông...
 
Tâm hồn tôi thức trắng đêm dài
Em bay áo trắng nắng ươm mây
Chiều êm nắng rủ nhau đi ngủ
Trên tóc ai lành ru ngủ vai...
 
Tâm hồn tôi có quẩn quanh tôi
Có một sông quanh khúc quẩn đời
Có một bàn tay ôm cặp, gói
Cả mộng mơ kia, luyến tiếc này...
 
Tâm hồn tôi có tuổi thơ tôi
Có một bâng khuâng thức trắng đời
Đời cứ rủ nhau đi ngủ cả
Tôi thức cho buồn ngỡ... mới thôi...
 
(Westminster, CA. ngày 04.07.87)
Chuông Mơ)