The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Còn Xanh Tuổi Yêu Người
Tác giả: Phạm Ngọc
Tập thơ Phạm Ngọc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em mãi là cơn mưa
Qua đời tôi nắng hạn
Em mãi là ánh sáng
Cuối đường tôi bóng đêm
Nỗi nhớ khắc thành tên
Mùa thu dài ngọn gió
Mang theo cơn mưa nhỏ
Bay trên giòng sông trôi
Còn đây chiếc lá rơi
Đã vàng trang ký ức
Giọt mưa nào sũng ướt
Nhạt nhòa thêm đớn đau
Mai về giữ tình nhau
Em đừng qua lối cũ
Để tôi và nỗi nhớ
Còn xanh tuổi yêu người...