Books are the glass of council to dress ourselves by.

Bulstrode Whitlock

 
 
 
 
Còn Tiếp Tục
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cuộc vui sắp chấm dứt rồi
Hãy xin tiếp tục bồi hồi cuối cơn
Em vui ngày đó dập dồn
Giờ xin gắng gượng bồn chồn cũng vui
Ngày mai dâu biển chôn vùi
Trầm phù tiếp tục niềm vui suối vàng
(trích tập thơ Như Sương )