There's nothing to match curling up with a good book when there's a repair job to be done around the house.

Joe Ryan

 
 
 
 
Cô Nương Ngày Tết
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mười hai tháng cô nương già chát
Dè đâu xuân đến "lẳng" ra liền!
Giống như ngọn sóng anh ngồi hát
Nịnh đầm tiểu muội một hơi : em....
 
Thì em vẫn là em áo trắng
Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba... huề
Anh cao lớn mà chân thì ngắn
Bước hoài vẫn bị gọi nhà quê
 
Muội tuyên bố đón xuân tiết kiệm
Sơ sơ chỉ một hũ kiệu hành
May thay, con mắt không hà tiện
Khai vị đầu năm, biết liếc anh
 
Biết liếc anh... nghĩa là chóng lớn
Một năm mới đó, đã bay vèo
Anh tự cắt cái đuôi cà chớn
Lên đồ, đứng cạnh sợi dây leo!
 
Cười như cô nương, khóc như tiểu muội
Anh biết sao mà dỗ bây giờ?
Thà mùng một trái tim anh chết đuối
Mùng hai anh lại nhảy lên bờ....
....làm thơ!