A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Có Một Chiều
Tác giả: Thanh Vân
Tập thơ Thanh Vân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Có một chiều nước mắt hóa thành thơ
Khi em một mình.
Công viên đầy gió…
Không phải mùa thu,
Sao lá vàng ủ rũ!
Tao tác rơi…
 
Có một chiều anh không ghé chơi
Mây trời nhẹ trôi
Mà lòng em trĩu nặng
Nỗi nhớ tròng trành
Không tên…
 
Có một chiều vắng anh kề bên
Em mới biết em cần anh đến thế!…
Day dứt khi mình đã trễ
Chuyến tàu tình
Tách bến
Xa xăm…