"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Cỏ Bồng Thi
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chị đưa em đến bến này
Cheo leo mỏm đá
 
Trước vực
Sau khe
Thòng lọng tơ gì quấn gót
Tua khăn buông còn buộc búp hoa lan
 
Ù ù gió thổi
Em vọng ai đâu mà hóa đá
 
Không trói mà không đi
Không canh gà
Không thu không
Mắt không mở
Đừng khép
Kìa dây muốn dại kín em rồi
 
Lắc đầu hoa tím rụng
Ngó rừng xanh em hỏi ngọn nguồn
 
Biết rồi
Thôi
 
nghe hoa tím hát
 
Ngày mười bảy tuổi
Chót chơi đố cỏ bồng thi
Cỏ bồng thi phải cheo leo mỏm đá
Ù ù gió thổi
Không canh gà
Không thu không