Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chuyến Ðò Ngang
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập thơ Hàn Mặc Tử: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ ðây?
Ngýời thời nhý tỉnh, kẻ nhý say
Trong veo làn nýớc soi ðôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao, bờ ðã ðến
Nỗi niềm chýa cạn, khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến ðò ðýa nghĩa một ngày