Nothing is worth reading that does not require an alert mind.

Charles Dudley Warner

 
 
 
 
Chuyện Lâu Rồi
Tập thơ Nguyễn Nhật Ánh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lần thứ nhất gặp anh, em nói:
-Chỉ xin làm em gái của anh
Lần thứ hai gặp em, anh nói:
-Muốn xin em làm vợ của anh
Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi
Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt phanh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
Trang trải nợ ban đầu