Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

 
 
 
 
Chút Tình Xưa
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mai sau ta về thăm chốn cũ
Đi tìm kỷ niệm cuộc tình qua
Em có quên thề ta vẫn nhớ
Lòng nầy luôn giữ chút hương xưa