I've never known any trouble that an hour's reading didn't assuage.

Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Pensées Diverses

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chút Thu Vàng
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gửi Ira Davưdova
Se se một chút lạnh lùng
Mình sang với bạn, sang cùng thu sang
 
Bạn đi như sợ lỡ làng
Mùa thu đi trước lá vàng theo sau
 
Buồn vui đâu cũng giống nhau
Lẻ loi kim tước chân cầu ngủ mơ
 
Vàng long lanh chóp nhà thờ
Cánh chim ngoan đạo lửng lơ ngang trời
 
Rừng phong đã chớm thu rồi
Vàng rơi trên mái tóc người đi qua
 
Ruột gan hoang vắng miền xa
Hiu hiu ngọn gió nhớ nhà lạnh tê
 
Mải ham hố chén u mê
Hư vô chặn mất lối về như chơi
 
Mátxcơva, 9.1985 / Đường xa, 1989