Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
Chuông Mơ
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Áo em trắng cả sân trường trắng
Tan học chiều nay có ngẩn ngơ?
Chiều nay anh ở xa lăng lắc
Không cách chi về đón tiểu thơ!
 
Chiều nay anh ở đất bon chen
Cái mộng tan theo cái thấp hèn
Cái thực lem theo ngày sống vội
Không cách chi dài phút nhớ em!
 
Chiều nay em bước ngang giáo đường
Mắt Chúa chắc buồn thăm thẳm hơn
Chắc cây thánh giá thành di tích
Chuyện một người chuộc tội hoài công!
 
Chiều nay em còn măng tóc mai
Hay đã lao tâm luống bạc rồi?
Chiều nay vừa đến giờ tan học
Hay vừa buông cuốc chặm mồ hôi?
 
Chiều nay em bước trên quê hương
Chắc tóc không còn óng ả chuông
Chắc chuông không mượt nâng tà tóc
Chắc tóc và chuông đã ... đoạn trường!
 
Chiều nay em trên quê hương
Chắc Chúa chẳng nhìn như mọi hôm
Bởi vì mắt Chúa và em đã
Lóng lánh vùi chôn ngấn lệ lòng!
 
Áo trắng cả sân trường trắng
Tan học trong đời anh thẩn thơ
Đời anh quên, nhớ, quên... nhiều lắm!
Chiều chiều xứ Mỹ cũng chuông mơ ..
 
(Westminster, CA. ngày 23.07.87)
Chuông Mơ)