Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chúng Sinh Ca
Tập thơ Nguyễn Đăng Trình: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhìn cuộc tình hấp hối
Tôi ra vẻ dửng dưng
Như chẳng hề bối rối
Mặt lạnh tanh. Thế nhưng…
 
Khi vuốt mắt cuộc tình
Thì hồn tôi tê điếng
Nghe trái tim xiểng liểng …
Tôi vẫn là chúng sinh
 
Khi tẩm liệm cuộc tình
Thì mắt tôi ứa lệ
Nghe mộng đời bể nghể
Tôi vẫn là chúng sinh
 
Khi chôn cất cuộc tình
Thì tai tôi điếc đặc
Nghe cõi lòng tan nát
Tôi vẫn là chúng sinh
 
Và khi giỗ cuộc tình
Tôi nghe tôi rệu rã
Mới hay đời nghiệt quá
Giá đừng là chúng sinh…