They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chùm Thơ Mimơza (trích)
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mấy người biết Mimơza là tên khác của
Ngỏ lời của Bóng chữ
Mimơza
Em vẫn đây
Mà em ở đâu
 
 
1. HOA TUYLIP
Tình để nhỡ sểnh mùa chim én
Tuylip xưa hoa nhắc hẹn má au tình
 
2. QUAN HỌ
Tóc bạc tầm xanh qua cầu với gió
Đùi bãi ngô non ngo ngó sông đầy
Cây gạo già lơi tình lên hiệu đỏ
La lả cành
Cởi thắm
Để hoa bay
Em về nói làm sao với mẹ…
 
3. DẦM MƯA
Ô che cùng khung xuân cụp lại
Đầu trần tình tóc dại dầm mưa