How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book.

Henry David Thoreau, Walden

 
 
 
 
Chốn Xưa
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đã về đây với cảnh xưa
Đường quen phảng phất vị hương thừa
Vườn đào lặng lẻ hương ngang ngát
Rặng liễu thì thào nhánh đong đưa
Vẫn tường đường khuya người đứng đợi
Đâu ngờ lối vắng gió sang đùa
Ngỡ ngàng trở gót lòng se thắt
Tự hỏi lòng nầy đã thấu chưa!