A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

 
 
 
 
Cho Thuê
Tác giả: Nguyên Sa
Tập thơ Nguyên Sa: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi muốn làm một bài thơ thật nhỏ
Ðể đem cho thuê
Như người ta vẫn cho thuê
Nhà để ở
Xe để đi...
 
Như người ta vẫn cho thuê chỗ ngồi trên một chuyến tầu
Và những nụ cười giọng nói người ta thuê lẫn của nhau
Như muốn có trăng sao người ta thuê phòng có cửa sổ
Ðể chút ánh sáng - dù rất nhỏ!
Sáng cho đôi mắt nhìn nhau...
 
Và những cánh tay trắng như đệm
Ðể vuốt ve những cánh tay
Những mớ tóc mềm như lụa
Ðể lùa vào những mớ tóc
Những đôi mắt say mê
Ðể nhìn những đôi mắt say mê
Người ta cũng đem cho thuê
(với tất cả những gì không nên cho thuê !...)
 
Nhưng có lẽ còn một chút gì người ta không cho thuê
(vì không cho thuê nổi)
Một chút gì mà lòng tôi tìm mãi
Mà lòng tôi chờ đợi
Với giòng chữ rất nhỏ
(giòng chữ người ta vẫn đề trên cửa những gian nhà không có người ở)
"Cho thuê"