Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

 
 
 
 
Cho Đáng Đời Ai
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ờ bạn nào đâu có nghịch ngầm
cười duyên lần lữa chẳng hồi âm
ừ, tôi cũng thấy cô.. ngoan lắm
dài cổ tại người -- bộ tại em ?
 
Ờ bạn nào đâu có khó thương
cười ngây thơ kéo hẹn nhì nhằng
ừ, tôi cũng thấy cô.. khờ lắm
ai chết tại người -- cho chết luôn !
 
Ờ cá vàng đâu có lửng lơ
yểu điệu trời cho đẹp nhởn nhơ
người ta cáu kỉnh vì nôn nóng
ai nhận bà con phải ráng chờ !
 
Ờ tiểu thơ nhu nhã dạ thưa
người nghe như gió động hoa đưa
ừ, tôi cũng thấy cô.. hiền lắm
thưa dạ rồi ai chết biết chưa ?
 
Ờ bạn từ tâm dễ mũi lòng
cho tôi thấy được đứa lành hơn
nhờ cô, tôi biết tôi lành lắm
chẳng thế sao nhầm em dễ thương !
 
Ừ, tôi đổ quạu đến... trời ơi !
nhiếc móc cho ai tức đáng đời
ngày mai em cũng chưa thư nữa
đáng đời ai vậy? chắc đời tôi !
 
(Westminster, Ca. ngày 03/11/87)
Chuông Mơ)