Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Cho Anh Và Cho Em
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Câu thơ em viết cho anh
Còn ba chữ nữa mới thành lời yêu
Phai sương nhạt nắng đã nhiều
Nắm tay vẫn lọt bóng chiều vào đêm
Câu thơ em viết cho em
Cởi ra xa xót vò thêm nát nhàu
Buôn tay qua nhịp cơ cầu
Tuột sầu nỗi nhớ một câu không vần