You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

 
 
 
 
Chính Trị Bộ Cấm Bế Thất - 政治部禁閉室
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi
Tập thơ Huệ Chi: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
政治部禁閉室
 
二尺闊兮三尺長
四人住此日彷徨
要伸伸腳也不可
因為人多少地方
 
Chính trị bộ cấm bế thất
 
Nhị xích khoát hề tam xích trường
Tứ nhân trú thử nhật bàng hoàng
Yếu thân thân cước dã bất khả
Nhân vị nhân đa thiểu địa phương
 
Dịch nghĩa
Hai thước rộng và ba thước dài,
Bốn người suốt ngày quẩn quanh trong đó;
Muốn duỗi chân một tí cũng không được,
Bởi người đông mà đất lại hẹp.
 
Nhà giam của cục Chính trị
 
Ba thước chiều dài hai thước rộng,
Bốn người chen chúc ở bên trong.
Duỗi chân một tí cũng không thể,
Nhà hẹp mà người lại quá đông.