Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chiều Xưa
Tác giả: Huy Cận
Tập thơ Huy Cận: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Buồn gieo theo gió veo hồ,
Đèo cao quán chật, bến đò lau thưa.
 
Đồn xa quằn quại bóng cờ,
Phất phơ buồn tự thuở xưa thổi về.
 
Ngàn năm sực tỉnh lê thê
Trên thành son nhạt - Chiều tê cuối đầu...
 
Bờ tre rung động trống chầu,
Tưởng chừng còn vọng trên lầu ải quan,
 
Đêm mơ lay ánh trăng tàn,
Hồn xưa gởi tiếng thời gian, trống dồn.