The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chiều Mưa
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đi chiều nay mưa rơi mau
Mưa không nuối tiếc, chẳng u sầu
Em đi trong gió chiều se lạnh
Bóng em mờ khuất mau thật mau
Em ở đâu?
Anh nhớ
Ngoài ô cửa sổ
Mưa vẫn rơi mau