The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

 
 
 
 
Chiều Mệnh Danh Tổ Quốc
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Người yêu tôi khóc ngất
Chiều Quân Đội nghĩa trang
Rạt rào hơi gió nóng
Cho đau tà áo tang
 
Người yêu tôi khóc ngất
Chiều Quân Đội nghĩa trang
Ngập ngừng hơi xác ướp
Bay pha mùi áo nhang
 
Người yêu tôi khóc ngất
Trước quan tài sĩ quan
Trước hai chàng lính đứng
Thao diễn nghỉ lạnh lùng
 
Người yêu tôi khóc ngất
Trung úy thản nhiên cười
Lồng trong khung ảnh đẹp
Dựng sau bình bông tươi
 
2.
 
Sự vinh thăng bất ngờ
Là đem theo nước mắt
Là danh dự xót xa
Là một lần đắp mặt
Một lá cờ quốc gia
 
3.
 
Tờ thư nào cuối cùng
Nơi chiến trường Cam Bốt
Tờ thư nào cuối cùng
Dùng làm câu trăn trối
"Nhớ gởi lời giùm anh
Ai cũng thăm nhắn hết
Nhớ cho Duyên hai nghìn
Nó mừng hôm sinh nhật ! ... "
 
4.
 
Chiều Quân Đội nghĩa trang
Chiều mệnh danh Tổ Quốc
Có muôn ngàn câu kinh
Có muôn ngàn tiếng khóc
Có chuyến xe nhà binh
Đưa "Thiên Thần" xuống đất
 
Còn ai, còn ai chăng ?
Mua cờ bằng tính mệnh
Cho tôi đừng biết tên
Cho tôi đừng nhận diện
Cho tôi đừng chứng kiến
Xác "thiên thần" rã manh
 
5.
 
Người yêu tôi khóc ngất
Chiều Quân Đội nghĩa trang
Vài dặm bụi lang thang ...
 
(1971)
Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)