Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chiều
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sương khói chiều lên phủ núi đồi
Hoàng hôn lặng lẽ áng mây trôi
Song thưa gió thoảng, lòng ray rứt
Hiên vắng vàng rơi , dạ rối bời
Nợ nước bạc đầu còn mãi nặng
Tình nhà mỏi gối vẫn chưa phôi
Tha phương chạnh nhớ trời quê mẹ
Ngơ ngẩn nhìn theo chiếc lá rơi!