You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

 
 
 
 
Chiếc Vó Bè
Tác giả: Hữu Thỉnh
Tập thơ Hữu Thỉnh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiếc vó bè đã đặt xuống rồi
Đặt đúng chỗ phập phồng hôm trước
Sóng miên man hao hụt cả hoàng hôn
Bác ngư dân nhọc nhằn cất cả bóng mình lên
 
Nước cả sóng to cá đàn ham sống
Cố lách qua hy vọng của con người
Chiếc vó bè lại đặt xuống rồi
Đặt đúng chỗ đợi chờ hôm trước
Bác ngư dân lại bắt đầu thử sức
 
Với dòng sông với bầy cá tinh ranh
Ngày nào cũng là ngày đầu tiên, lần nào cũng là lần đầu tiên
Lòng kiên nhẫn cho người thêm mắc lưới
Chiếc vó bè lại đặt xuống rồi...
 
1982