People sacrifice the present for the future. But life is available only in the present. That is why we should walk in such a way that every step can bring us to the here and the now.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Chiếc Lá Vàng Kỷ Niệm
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đã yêu, đã yêu em tha thiết
Vậy mà em đã bỏ tôi đi
Em ra đi, chẳng nói một điều gì
Chiếc lá vàng thay cho lời ly biệt
Vì sao em đi, tôi chẳng biết
Có thể là em đã chẳng yêu tôi
Em đã đi đến miền đất xa xôi
Chỉ để lại cho tôi một chiếc lá
Một chiếc lá chẳng thể nói được điều chi cả
Nhưng đó là kỷ niệm cuối của em
Bên chiếc lá, tôi lặng trong bóng đêm
Nhớ về em, chiếc lá buồn héo úa.
 
Hanoi, 28 Jun., 2002