That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Amos Bronson Alcott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chia Tay
Tác giả: Lưu Quang Vũ
Tập thơ Lưu Quang Vũ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cho anh hái một nhành mi xanh biếc
Trong giây phút hai ta tiễn biệt
 
Nắng rụng vào khoé mắt thoảng bóng mây
Tơ buông tơ hay gió se qua tay
 
Theo khắp chốn đường anh xa tắp
Một nhành mi thôi làm sao mà gặp
 
Ở chân trời đang gọi không phân vân
Cây đâm chồi khúc nhạc mùa xuân
 
Bàn tay vẫy trong nắng nhoà xin chớ tiếc
Đời rất rộng không lo lẻ chiếc
 
Thôi đưa nhau đừng nhìn theo anh
Nước mắt đừng ướt buổi chiều xanh
 
Nỗi buồn ấy ai nào biết được
Đối với anh chỉ con đường phía trước
 
Buồn không cùng nhưng mà phải đi thôi
Cánh chim bay và tàu đã nổi còi…