What's meant to be will always find a way.

Trisha Yearwood

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chia Tay
Tác giả: Ðặng Hoài Anh
Tập thơ Ðặng Hoài Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngoảnh mặt rồi thì bước anh hãy bước nhanh đi
Những đớn đau xin mình em mang giữ
Ngưỡng cửa thời gian tuổi xuân em để ngỏ
Giờ khép lại rồi (Chẳng còn lối cho anh )
Em nén lòng mình chẳng rơi lệ mỗi đêm
Tiếng yêu anh chìm vào trong nhức nhối
Bờ môi ngày nào gửi trao lời nông nổi
Mím chặt để rồi nước mắt chảy về tim
Ngoảnh mặt rồi , xin anh hãy lặng im
Để mình em về ru phai tàn ngày cũ
Em mắc nợ chính mình _chẳng yêu anh được nữa
Nhận lấy chút hanh hao cho nức nở lối về