Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khuyết danh

 
 
 
 
Chia Buồn Cùng Năm Sửu
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(17 bẻ gẫy sừng trâu)
Khi em lên mười bảy
Loài trâu mất tích sừng
Cỏ đang thơm bỗng dại
 
Trái tim chàng rét run
Ai bảo em mười bảy
Bẻ gãy hết ngọt ngào
Con trâu và con gái
 
Cứa một đường hơn dao
Vậy thì anh mười tám
Hơn một tuổi ngon lành
Tình nguyện làm con..... nghé
Cưa sừng nhìn xuân xanh!