Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chỉ Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết
Tập thơ Bình Nguyên Trang: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù bao năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm.
 
Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong lòng em hai chữ vô tình.
 
Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê…
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt…
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao!
 
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?
 
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ em và chiếc bình pha lê biết.
 
(1997)