Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Chết Tôi Một Cuộc Vong Tình
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Nghe trong hồn cỏ em còn
Trời xanh đuối mộng, mưa mòn tóc, thu
(Hỡi ơi tình đã sương mù
Bỏ tôi hiu quạnh mái đầu trông mong)
 
2.
 
Đau lòng
Là con dốc cũ đầy vong ngôn nàng
 
3.
 
Mai về thiếp giữa rừng hoang
Chiêm bao chắc cũng hai hàng chân đi
(Xa người tôi bỗng man di
Tay nâng sầu thảm tay ghì trăng hoa)
 
4.
 
Cây trong vườn nhớ, la đà
Lệ như thơ khóc vài ba mộ phần
 
5.
 
Mưa nào rớt giữa hư không
Xác tôi nằm dưới bia hồng chân mây
Ướt dùm đôi ngọn cỏ may.
 
(1970 - Thiên Tai)