Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
 
 
 
Chạnh Lòng 1
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Giọt rơi hơi bị trong veo
Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
Chân mây hơi bị cuối trời
Em hơi bị đẹp anh hơi bị nhàu
 
Hà Nội, 1995