Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chẳng Phải Vì Tôi
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vì ai, ai biết là vì ai
Nhất định là không phải kẻ ngoài
Ngày đó ấy yêu tôi vẫn bé
Thì nào biết chuyện tình tương lai
 
Nhưng tôi biết chắc chẳng vì tôi
Hôm ấy vô đây kiếm chỗ ngồi
Đã thấy lệ tràn dâng khoé mắt
Tâm tư bộc lộ đọng bờ môi …..!