When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Chăn Trâu Đốt Lửa
Tập thơ Đồng Đức Bốn: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều.
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.