There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
 
 
 
Cây Cỏ Dậy Thì
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đi cây cỏ dậy thì
Ngày xuân vô lượng cùng đi lên đường
Trùng lại giây phút phố phường
Niềm vui quá khứ phi thường hồi sinh